Fagseminar ved Universitetet i Oslo fredag 17. og lørdag 18. september 2010

“Homo religiosus?”

 Er mennesket religiøst av natur?

 

Den 17. og 18. september arrangerer fagutvalgene ved Biologisk institutt og religionshistorie ved IKOS et to dager langt fagseminar hvor religion diskuteres i krysningspunktet mellom kulturvitenskap, evolusjonsbiologi, kognisjonsforskning og teologi. Vesentlige spørsmål om menneskets tilsynelatende iboende dragning mot det hellige vil bli stilt, og om du er heldig får du kanskje noen svar?

Fredag 17. September “Er Homo sapiens den eneste religiøse art?”

På seminarets første dag velger vi å stille de mest grunnleggende spørsmål om religiøsitet. Er religion et privilegium forbeholdt vår egen art? Finnes det tegn på religiøsitet blant tidlige hominider og neandertalere, eller kanskje til og med blant andre dyr? Har religion spilt en rolle i vår arts suksess, og i vår utkonkurrering av andre arter? Utgår religionen naturlig fra vårt arvemateriale eller kognitive premisser? Hva særpreger i så fall vår hjerne og vårt tankevis som gjør religion til noe særegent menneskelig? Hvordan har de ulike religiøse tradisjoner betraktet relasjonene mellom dyr, Gud og mennesker?

Fredagsseminaret finner sted ved gamle Ullevaal kino ved John Collets plass. Det begynner 10.30 og avsluttes 16.30. Fredagsseminaret er uten påmeldingsplikt og fullstendig gratis. Det vil kun bli servering av frukt, kaker og kaffe denne dagen, men for mer substansiell kost finnes det andre åpne serveringssteder i nærheten som kan oppsøkes i lunsjpausen.

Lørdag 18. September “Hvorfor er vi ennå religiøse?”

På seminarets andre dag vil vi ta for oss spørsmålet om religionens funksjoner og betydning for mennesket. Hvilke behov er religionen alene om å fylle? Er religion et vindu inn i en virkelighet hinsides vår egen, eller er religionen en kulturell konstruksjon som imøtegår dype eksistensielle behov hos en art som har skutt over evolusjonstreet? Er religionen en meningsleverandør som ikke lar seg erstatte av andre kulturelle meningssystemer, og hva hender med et samfunn om religionen mister sin identitetsskapende, meningsgivende og fellesskapsbyggende kraft?

Debatten finner sted ved Sophus Bugges hus og begynner klokken 12.00 og innleggene avsluttes klokken 18.15 hvorpå det blir pause frem til debatten klokken 19.00. Det vil bli enkel servering av lunsjmat og kaffe, og tilsvarende enkel varm mat i middagspausen før debatten. Lørdagsseminaret er uten påmeldingsplikt og fullstendig gratis.

Debatt: ”Trenger vi religion?”

Lørdag kveld vil vi ha en debatt i intime omgivelser på puben Uglebo etter at dagens seminar er overstått. Debatten vil ha tittelen: “Trenger vi religion?” Bjørn Vassnes, Valerie DeMarinis, Otto Krogseth, Lars Gule, Bjørn Grinde og Hanne Nabintu Herland vil presentere perspektiver fra kognisjonsforskningen, eksistensiell epidemiologi, religionsvitenskap, filosofi og evolusjonsbiologi.

Debatten vil ledes av Ole-Martin Ihle .

Uglebo ligger i kjelleren til Sophus Bugges hus hvor lørdagens ordinære innlegg finner sted. Debatten er uten påmeldingsplikt og fullstendig gratis, men lokalet er begrenset til 100 gjester og prinsippet om første mann til mølla råder.

Fagutvalgene ved religionshistorie og biologi ønsker deg hjertelig velkommen til et fullstendig gratis arrangement hvor du er velkommen til å komme og gå som du lyster i de to dagene seminaret varer. Seminaret er fullstendig åpent og det er ingen krav om påmelding.  Det vil også bli enkel servering begge dager. Vi håper du vil finne arrangementet både underholdende og lærerikt.
 
Seminarprogrammet finner du øverst på menyen til høyre. Lenger ned på menyen til høyre finner du også informasjon om seminardeltakere, aktuelle bøker, lenker med relevans for seminaret, samt kontaktinformasjon til arrangementskomiteen.
Vi ønsker å takke våre sponsorer for deres tverrfaglige åpenhet som har gjort det mulig å virkeliggjøre dette arrangementet: Det teologiske Menighetsfakultetet, Biologisk institutt, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetets studentaktivitetsmidler-SiO, Psykologisk institutt og Studentparlamentet i Oslo.

Is man the only religious animal?

Friday 17.  September  “Is man the only religious animal?”

Is religion a privilege reserved for man? If so, what are the cognitive or genetic foundations for this monopoly? Language, emotions, self awareness, intelligence and social structure are all traits that in varying degrees are present amongst certain other animals, but do they lack a divine spark? What of past hominids, who mastered fire and created tools, or Neanderthals with brains as large as, or larger than our own? Is it possible that religion have played an important part in the success of Homo Sapiens at the cost of other species? What do the various religious traditions have to say of the relationship between animals, God and man?

  

Why are we still religious?

Saturday 18. September: “Why are we still religious?”

Why is it that humans have seemingly always had some form of religion? Which functions in society and which needs or yearnings in man are fulfilled by religion alone? Is religion encoded into our genetic buildup or is it a natural result of our cognitive premises? Is religiousness then a natural trait of our species, or is it religion that allows us to transcend our beastly nature and strive for higher moral standards? Is religious longing perhaps an intuitive understanding of a reality beyond our own, and a means of breaking the bonds that chain us to this world? Religious science, evolutionary biology, cognitive science and theology all have their many differing views on these questions, and we will be exploring some of them today.