Author: homoreligiosus


Fagseminar ved Universitetet i Oslo fredag 17. og lørdag 18. september 2010

«Homo religiosus?»  Er mennesket religiøst av natur?   Den 17. og 18. september arrangerer fagutvalgene ved Biologisk institutt og religionshistorie ved IKOS et to dager langt fagseminar hvor religion diskuteres i krysningspunktet mellom kulturvitenskap, evolusjonsbiologi, kognisjonsforskning og teologi. Vesentlige spørsmål om menneskets tilsynelatende iboende dragning mot det hellige vil bli stilt, og om du er heldig […]

Les mer »

Is man the only religious animal?

Friday 17.  September  «Is man the only religious animal?» Is religion a privilege reserved for man? If so, what are the cognitive or genetic foundations for this monopoly? Language, emotions, self awareness, intelligence and social structure are all traits that in varying degrees are present amongst certain other animals, but do they lack a divine spark? […]

Les mer »

Why are we still religious?

Saturday 18. September: «Why are we still religious?» Why is it that humans have seemingly always had some form of religion? Which functions in society and which needs or yearnings in man are fulfilled by religion alone? Is religion encoded into our genetic buildup or is it a natural result of our cognitive premises? Is religiousness then a […]

Les mer »